RECREAKULT Katalogoa

MURRIZTU, OPTIMIZATU, BERRERABILI

ZER DA RECREAKULT KATALOGOA?

RECREAKULT Katalogoa RECREAKULT proiektuko plataforma eta tresna bat da, jarduera, prozesu edo proiektu artistiko-kulturalen batean (erakusketa-proiektuak, ikus-entzunezko ekoizpenak, antzerki-ekoizpenak) edo kultura-sektorearekin lotutako hornitzaileen soberakinetan ekoitzi eta erabili diren berreskuratutako material guztiak ikusarazten dituena.

Erabiltzen ez diren materialak edo hondakinak/hondakinak dira, eta bizitza berri bat emateko eta ekoizpen, prozesu edo jarduera artistiko-kultural berrietan berriro erabiltzeko berreskuratzen dira.

Material horiek bi bidetatik ikus eta kontsulta daitezke:

NORI ZUZENDUTA DAGO?

Kultura-sektore osoari

#artea eta ondarea #kultura-industriak #sormen-industriak #lotutako industriak

ZERGATIK DA INTERESGARRIA PLATAFORMA HAU?

#BILATU #PARTEKATU
Katalogo honen bidez, #BUSCAR eta #COMPARTIR

Zure jarduera modu jasangarriago eta kontzienteago batean aurrera eramateko behar dituzun materialak #BURKATZEA.

Dagoeneko erabiltzen ez dituzun edo botatzen pisatzen ari zaren materialak #KONPARTATU. Pentsa ezazu zuk jada behar ez duzuna baliagarria izan dakiokeela beste lankide bati, eta, horrekin, beste proiektu batzuk babesteaz gain, hondakin gutxiago sortzen dituzula eta sortutako baliabideak optimizatzen dituzula, eta, ondorioz, paradigma-aldaketa bat gertatzen dela, ekoizpen eta kontsumo iraunkorragoa bultzatzen duena, eta gure ingurunea eta bizi-kalitate pertsonala eta profesionala hobetzen dituena.

#KONPROMISO KULTURAL ETA IRAUNKORRA

Hondakinak murrizteak eta baliabideak optimizatzeak aldaketa dakar:

  • Prozesu, proiektu eta/edo produktu artistiko-kulturalak asmatzeko hasierako planteamendua, horien bizitza erabilgarria luzatzea pentsatuz (ekodiseinua).
  • Hondakinen balioari eustea, produktu horien edo beste berri batzuen (bigarren mailako lehengaiak) bizi-zikloan jarraituko duten baliabide berri bihurtuta.

Hau da, produktuen balio-katea eta bizi-zikloa aldatzea, bizi-ziklo horretan balioa sortzeaz eta handitzeaz gain, negozio/jarduera eredu berriak eta kontsumo-eredu berriak sortzea ere eragin dezan.

ZER EGINGO DUGU PLATAFORMATIK?

1.

Ekonomia zirkularrak kultura-sektoretik eta haren jarduera artistiko-kulturaletik sustatutako printzipioak aplikatzen eta balioesten ditugu.

2.

Jarduera artistiko-kultural orotatik datorren edozein material bilatu, bildu eta berreskuratzen dugu.

3.

Baliabideak optimizatzen ditugu, eta kultura-sektoreari berriro eskaintzen dizkiogu, sektorean egon daitezen, eta haien jarduera ahalik eta luzaroen.

ESKAINTZEN DUGU…

PIEZAK
MATERIALAK
JATORRIA
KULTUR AZPIEGITURAK
JARDUERA ARTISTIKO-KULTURALAK
PROIEKTU ARTISTIKO-KULTURALAK
ARTISTAK, SORTZAILEAK, SEKTOREKO PROFESIONALAK
KULTURA-SEKTOREAREKIN LOTUTAKO HORNITZAILEAK

ZER MATERIAL MOTA AURKI DEZAKEGU?

#ARTEAK ETA PATRIMNIOA #KULTURA-INDUSTRIAK #SORMEN-INDUSTRIAK #LOTUTAKO INDUSTRIAK

RECREAKULT kultura-sektorea osatzen duten jarduera-azpisektore guztiei irekitako proiektu batean.

Horregatik, edozein jarduera artistiko-kulturaletan sortutako materialak biltzen dira. Adibidez:

MATERIALEN TIPOLOGIA

Katalogoak artikuluak osatzen dituzten materialen arabera sailkatzen ditu.

Horrela, gure jarduera artistiko-kulturalean zenbat material eta/edo hondakin sortzen ditugun ikus dezakegu.

NOLA FUNTZIONATZEN DU?

Empty section. Edit page to add content here.

SORTUTAKO INPAKTUA

Aipatzekoa da halako kultura-, gizarte- eta ingurumen-proiektu batek gaur egun sortzen dituen potentziala, loturak eta aliantzak.

Eragin kulturala:  sektore kulturala hobetzen laguntzea; ekoizpen eraginkorragoa eta arduratsuagoa; ezagutza eta trebetasun berriak; eta erakundeen barruan aldaketa sistemikoa (iraunkorrak, ebolutiboak, osoak eta konfiantzazkoak).

Eragin soziala: Kultura-kontsumoaren ereduak aldatzea (kontsumo arduratsua) arte- eta kultura-jardueraren subjektuetan eta azken erabiltzaile/kontsumitzaile gisa herritarrengan; gizarteratzea eta parte-hartzea areagotzea eragile guztien lankidetzaren bidez; tokikoa sustatzea; komunitate-lana; enplegua sortzea; eta oparotasuna eta bizi-kalitatea areagotzea.

Ingurumen-inpaktua: jarduera artistiko-kulturalean sortutako ingurumen-inpaktu negatiboak minimizatzea; hondakinen sorrera murriztea; lehengai berriak; eta erresilienteagoak izatea.

Eragin ekonomikoa: profil profesional berriak sortzea; lanpostuak; negozio-ereduak; eta kultura-sektoreko jarduera-subjektuen balio profesionala handitzea.

ERABILTZAILE JASANGARRIEN SAREA

Empty section. Edit page to add content here.