LEGEZKO OHARRA

Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 10. artikuluan jasotako informazio-betebeharra betez, honako hau jakinarazten dizugu:

Orriaren enpresa titularra www.catalogo-recreakult.com y www.recreakult-katalogoa.eus:

  • Sozietate-izen: SHANDRA MARTÍNEZ CABALLERO
  • IFK: 72476070B
  • Helbidea: Alkolea kalea 1, behea, 20012 Donostia, Gipuzkoa
  • Telefonoa: 699 044 605
  • Email: info@recreakult.com

Lege-ohar hau gaztelaniaz idatzita dago.

Datuak

Erabiltzaileak emandako informazioa edo datu pertsonalak Datuak Babesteko Politiketan ezarritakoaren arabera tratatuko dira. Webgune hau erabiltzean, erabiltzaileak informazio eta datu horiek tratatzeko baimena ematen du, eta ematen diren informazio edo datu guztiak egiazkoak direla eta errealitatearekin bat datozela adierazten du.

Pribatutasuna/Datu pertsonalen babesa

RECREAKULT Katalogoak Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (2016/679 (EB) Erregelamendua) eta unean-unean indarrean dauden gainerako arauak betetzen ditu, eta erabiltzailearen datu pertsonalak behar bezala erabiltzen eta tratatzen direla bermatzen du.

Horretarako, datu pertsonalak biltzeko inprimaki bakoitzarekin batera, erabiltzaileak webgunea sortu duen enpresaren izenari eska diezazkiokeen zerbitzuetan, erabiltzaileari jakinaraziko dio kasu bakoitzean bere datuak tratatzeko baldintza bereziak daudela eta onartzen dituela, eta honako hauen berri emango dio: sortutako fitxategiaren erantzukizuna, arduradunaren helbidea, datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko edo aurkaratzeko eskubideak baliatzeko aukera, tratamenduaren helburua eta hirugarrenei datuak jakinaraztekoa.

Era berean, web gunea sortu duen RECREAKULT Katalogoak jakinarazten du uztailaren 11ko 34/2002 Legea, Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzkoa, betetzen duela, eta erabiltzaileari eskatuko dio bere posta elektronikoa unean-unean helburu komertzialekin tratatzeko baimena.

Erabiltzailearen betebeharrak

Erabiltzaileak uneoro errespetatu beharko ditu webguneak ezarritako baldintzak eta baldintzak.

Erabiltzaileak modu arduratsuan erabiliko du web orria, eta bere gain hartuko du web orriaren baldintzak ez betetzean sor litekeen edozein erantzukizun.

Erabiltzaileak ezin izango du web orria erabili birusak edo beste edozein informatika-kode, artxibo edo programa daramaten datuak edo edukiak transmititzeko, biltegiratzeko, zabaltzeko, sustatzeko edo banatzeko, programa edo ekipo informatiko edo telekomunikaziodunen funtzionamendua eteteko, suntsitzeko edo kaltetzeko diseinatuta badaude.

Jabetza Industriala eta Intelektuala

RECREAKULT Katalogoa, berez edo lagapen-hartzaile gisa, bere webguneko jabetza intelektual eta industrialeko eskubide guztien titularra da, bai eta bertan jasotako elementuena ere (adierazpen gisa, irudiak, soinua, audioa, bideoa, softwarea edo testuak; markak edo logotipoak, koloreen konbinazioak, egitura eta diseinua, erabilitako materialen aukeraketa, funtzionatzeko, sartzeko eta erabiltzeko beharrezkoak diren ordenagailu-programak, eta abar), eta RECULT titulartasunekoa.

Jabetza Intelektualari buruzko Legearen 8. eta 32.1. artikuluetan eta bigarren lerrokadan xedatutakoaren arabera, berariaz debekatuta dago web orri honetako eduki guztiak edo batzuk erreproduzitzea, banatzea eta jendaurrean jakinaraztea, eskura jartzeko modalitatea barne, helburu komertzialekin, edozein euskarritan eta edozein bitarteko teknikoren bidez, RECREAKULTen baimenik gabe. Eskubide guztiak erreserbatuta.

Erabiltzaileak RECREAKULTen titulartasuneko Jabetza Intelektual eta Industrialaren eskubideak errespetatzeko konpromisoa hartzen du. Atariko elementuak ikusi ahal izango ditu, baita inprimatu, kopiatu eta ordenagailuko disko gogorrean edo beste edozein euskarri fisikotan gorde ere, baldin eta erabilera pertsonal eta pribaturako bakarrik bada. Erabiltzaileak ezin izango du RECREAKULT eta RECREAKULT katalogoko orrialdeetan instalatuta dagoen edozein babes-gailu edo segurtasun-sistema ezabatu, aldatu, saihestu edo manipulatu.

Esklusiorako eskubide

RECREAKULT katalogoak beretzat gordetzen du atarirako eta/edo eskainitako zerbitzuetarako sarbidea ukatzeko edo kentzeko eskubidea, norberak edo hirugarren batek eskatuta, atariko Erabilera Baldintzak betetzen ez dituzten erabiltzaileei aurreabisurik eman behar izan gabe.

RECREAKULT katalogoak atariaren Erabilera Baldintzak ez betetzea bilatuko du, bai eta ataria behar ez bezala erabiltzea ere, zuzenbidean dagozkion ekintza zibil eta penal guztiak gauzatuz.

Aldaketak eta loturak

Catalogo RECREAKULTek beretzat gordetzen du bere webgunean egoki iritzitako aldaketak aldez aurretik jakinarazi gabe egiteko eskubidea, eta edukiak eta zerbitzuak aldatu, ezabatu edo gehitu ahal izango ditu, baita horiek aurkezteko edo lokalizatzeko modua ere, bai eta hemen zehaztutako Kontratazio Baldintza Orokorrak ere.

Katalogoa RECREAKULT ez da arduratzen bere web orriko edukiak gaizki erabiltzeaz, eta haietara sartzen den edo erabiltzen dituen pertsonaren erantzukizuna da soilik.

Web gunea sortu duen RECREAKULT enpresak ez du webgune eta eduki horien gaineko inolako kontrolik egingo, baldin eta www.catalogo-recreakult.com webgunean edo www.recreakult-katalogoa.eus webgunean Interneteko beste gune batzuekiko estekak edo hiperestekak jartzen badira. Web gunea sortzen duen RECREAKULT enpresak ez du inola ere bere gain hartuko kanpoko webgune bateko estekaren baten edukien gaineko erantzukizunik, eta ez du bermatuko hiperesteka horietako edo Interneteko beste gune batzuetako edozein material edo informazioren eskuragarritasun teknikoa, kalitatea, fidagarritasuna, zehaztasuna, zabaltasuna, egiazkotasuna, baliozkotasuna eta konstituzionaltasuna. Era berean, kanpo-konexio horiek sartzeak ez du ekarriko inolako elkarterik, bat-egiterik edo partaidetzarik konektatutako erakundeekin.

Lege aplikagarria eta jurisdikzio eskuduna

Lege ohar honetan Web Orriaren erabilera-baldintzak eta erabiltzailearen eta RECREAKULTen arteko harremanak Espainiako legeen arabera arautuko eta interpretatuko dira. Sor litekeen edozein gatazka konpontzeko, erabiltzailea eta RECREAKULT SAN SEBASTIÁN hiriko epaitegi eta auzitegien eskumenaren eta jurisdikzioaren mende jartzen dira berariaz, eta berariaz uko egiten diote egokitu dakiekeen beste edozein foruri.